Terug naar overzicht

Blog artikel

Halloween actie

Wil je kans maken op één van de 25 filmpakketten van Vue Cinemas?
Stuur dan een foto in van jouw meest creatieve/mooie/griezelige mummie knaks en win!

Wat moet je doen?
Maak een zo griezelig mogelijke mummie knak met het Danerolles croissantdeeg en de Unox knaks. Klik hier voor het recept. Upload een foto van het recept op Facebook of Instagram en tag @danerolles en @unox.

De 25 meest ludieke, griezelige of originele foto’s winnen 2 bioscoopkaarten bij één van de filialen van Vue Cinemas.

VOORWAARDEN ACTIE DE MOOISTE/MEEST ORGINELE MUMMIE KNAKS

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie DE MOOISTE/MEEST ORGINELE MUMMIE KNAKS, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’ & Danerolles, gevestigd te Amstelveen aan Van Heuven Goedhartlaan 9b, hierna te noemen: ‘Danerolles’.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

Artikel 1           Algemeen
 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op unox.nl/halloween/actievoorwaarden/bioscoop & danerolles.nl/halloweenactie.
 4. Medewerkers van Unilever & Medewerkers van Danerolles die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever & Danerolles ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.
 6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever of Danerolles, waaronder begrepen kortingsacties.

Artikel 2           Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 24 oktober 2021 t/m 9 november 2021.
 2. Deelname aan de Actie kan door het delen van een foto van jouw mooiste/meest creatieve creatie van een mummie knak te delen met Unox en/of Danerolles via onze sociale media kanalen (Facebook/Instagram). Unox en Danerolles zullen dan samen de 25 mooiste foto’s uitkiezen die dan 2 bioscoopkaartjes voor VUE bioscopen zullen ontvangen.

Artikel 3           Prijzen

Totaal aantal: 25    Totale contante waarde: € 575

Verdere informatie over de te winnen bioscoopkaartjes:

Met deze invitatiekaart kunnen bezoekers gratis naar een reguliere film. Daarnaast kunnen ze gratis een plekje upgraden naar een VIP-/deluxe-stoel met de invitatie+-kaart (check https://www.vuecinemas.nl/beleving).

Voorwaarden zijn:

–           Inwisselbaar voor één filmticket uit het reguliere speelschema

–           Geldig bij alle bioscopen van Vue in NL

–           Exclusief 3D Bril

–           Inclusief alle toeslagen

–           Niet geldig bij premières, evenementen of speciale voorstellingen

–           Niet inwisselbaar voor geld

–           Doorverkopen aan derden is niet toegestaan

–           Alleen gelding mits voorzien van datum en handtekening

–           Alleen inwisselbaar aan de kassa

2.    Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3.    Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zullen Unilever & Danerolles deze belasting voldoen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
 1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door een deskundige jury zal uiterlijk 11 november 2021 de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.
 2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever en/of Danerolles niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever en Danerolles voor aanspraken van derden terzake.
 3. Unilever en Danerolles zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 4. de door haar uitgekeerde prijzen;
 5. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 6. het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever en/of Danerolles door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).
Artikel 6 Auteursrechten en medewerking
 1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever en Danerolles. Unilever en Danerolles behouden zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.
 2. U verleent hierbij aan Unilever en Danerolles het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever en Danerolles zijn hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.
 3. Als potentiële winnaar geeft u Unilever en Danerolles hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 4. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever en Danerolles heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever en Danerolles de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
Artikel 7 Persoonlijke gegevens
 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.
Artikel 8 Rechten Unilever en Danerolles
 1. Unilever en Danerolles behouden zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behouden Unilever en Danerolles zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
 Artikel 9 Contact/Klachten
 • Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
 • Per e-mail : consumer.service@unilever.com of info@danerolles.com
 • Telefonisch : 0800 23358669 of 0857600488
Artikel 10 Diversen
 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever en Danerolles aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel
Volgende Artikelen